Грантова програма «Жити на рівних» для соціальних підприємців та соціальних ініціатив в інтересах людей з інвалідністю та їх близького кола
опубліковано 19 лютого 2020 року о 15:15

БО «Фонд родини Нечитайло» (надалі – «Фонд» або «організатор конкурсу») зацікавлений у підтримці суспільно важливих проєктів та оголошує про старт грантової програми «Жити на рівних». В рамках програми Фонд надає фінансову підтримку та трирічний супровід організаціям для підсилення їх ефективності та заохочення до впровадження дієвих рішень для покращення життя людей з інвалідністю.

Мета програми: підтримка та розвиток ініціатив, спрямованих на створення послуг та продуктів для покращення якості життя людей з інвалідністю та їх інтеграцію у суспільні процеси.

Учасники:

 • Неприбуткові установи та організації (зареєстровані як благодійні організації, громадські об’єднання тощо), діяльність яких пов’язана з тематикою конкурсу.
 • Суб’єкти підприємництва (зареєстровані як підприємства, господарські товариства, фізичні особи – підприємці тощо), які працюють як соціальне підприємство*.

* Соціальне підприємство (СП) – 1) підприємство, яке залучає до своєї роботи перш за все групи людей, що виключені з місцевих ринків праці; 2) бізнес із соціальними цілями, чиї доходи ре-інвестуються в реалізацію місії або на благо спільноти, а не розподіляються серед акціонерів і власників; 3) громадська організація, націлена на соціальні зміни через використання інновацій та підприємництва; 4) підприємства, що виробляють соціально значимі товари чи надають соціально значимі послуги.  

 В рамках конкурсу не надаються гранти політичним партіям, релігійним організаціям та фізичним особам. 

Особливості програми:

Грантова програма триває 3 (три) роки та складається з наступних елементів.

Фінансова підтримка

Фінансова підтримка основної діяльності (на впровадження послуг, нового продукту) у вигляді гранту на суму від 300 до 700 тис. грн (сума гранту перераховується частинами: 1-й рік – 75 %, 2-й та 3-й роки - 25%*).

Нефінансова підтримка

На етапі укладання грантових договорів розробляється індивідуальна програма розвитку** для кожної організації – учасника програми, де визначаються потреби організації та необхідна підтримка для підтримання сталості проєкту. Грантова програма передбачає додаткові можливості для організацій-учасників програми від Фонду протягом 3 років з моменту підписання грантового договору.

Зокрема, нефінансова підтримка може включати:

 • консультації експертів та менторство,
 • стажування та навчання за обраною тематикою,
 • оцінювання соціального ефекту проєкту (оцінка impact-складової),
 • промоція та ін.

*Відсотки можуть бути змінені відповідно до індивідуальної програми розвитку.

  **Елементи індивідуальної програми розвитку для кожної організації можуть включатися в грантовий  договір або бути предметом окремих договорів. 

Географія: територія України.

Прийом концепцій проєктів: з 11 лютого 2020 р. по 2 березня 2020 р.

Розгляд повних проєктних пропозицій: до 29 березня 2020 р.

Співбесіди з учасниками: до 12 квітня 2020 р.

Оголошення проєктів, з якими буде укладено угоди: до 21 квітня 2020 р. 

В рамках програми підтримується пілотування нових або розвиток існуючих послуг за такими пріоритетними напрямами: 

 • Раннє втручання для попередження інвалідності дітей, зменшення ступеня тяжкості інвалідності та попередження інституалізації дітей (скринінг порушень розвитку, комплексна допомога та супровід фахівців).
 • Соціальна та трудова реабілітація людей з інвалідністю (творчі майстерні,  створення робочих місць, навчання, дозвілля тощо).
 • Усунення обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю (розвиток транспортних послуг для маломобільних груп, полегшення доступу до технологій, освіти, підвищення доступності середовища тощо).
 • Організація догляду для осіб з інвалідністю (організація денного перебування, послуга підтриманого проживання тощо).
 • Розвиток реабілітаційних послуг та заходів (впровадження інноваційних практик та послуг з комплексної реабілітації, ефективність яких доведено).

Кінцеві бенефіціари проєкту:

 • Діти раннього віку, фокус – ментальні порушення, порушення органів зору, слуху та мови, опорно-рухового апарату.
 • Особи з інвалідністю, фокус – ментальна інвалідність, порушення органів зору, слуху та мови, опорно-рухового апарату.
 • Деякі категорії маломобільних груп населення (особи похилого віку).

Можливі статті фінансування:

 • обладнання та витратні матеріали,
 • розробка та виготовлення (надання) соціальних продуктів, послуг,
 • розробка програмного забезпечення, яке відповідає меті програми,
 • консультаційні послуги, необхідні для реалізації проєкту,
 • ремонтні роботи (в частині закупівлі будівельних матеріалів),
 • навчання. 

Фонд не підтримує наступні витрати:

 • заробітна плата, оренда приміщення та оплата комунальних послуг,
 • витрати на відрядження,
 • пряма гуманітарна та матеріальна допомога,
 • витрати на надання медичної допомоги окремим особам.

Порядок подання грантової заявки:

1 етап - подача концепцій проєктів за затвердженою формою в електронному форматі на адресу se@nechytailo.fund до 2 березня 2020 р.

2 етап - подача повних проєктних пропозицій організаціями, які були відібрані як такі, що відповідають основним критеріям оцінювання.

 • Повний пакет документів має містити наступне:
 • Заповнені форми грантової заявки та бюджету за затвердженими формами (надсилаються організаціям, чиї концепції проєктів були відібрані).
 • Резюме керівника проєкту та ключових виконавців проєкту.
 • Листи-рекомендації від партнерів організації.
 • Листи-підтримки від партнерів проєкту.
 • Додатки до грантової заявки (копія установчих документів, довідка з банку про наявність рахунку, довідка про відсутність заборгованості, описовий та фінансовий звіт за 2019 р., для ФОП – декларація платника єдиного податку за 2019 р.)

Перелік документів не є вичерпним, Фонд залишає за собою право додатково запитати інші документи. Матеріали наданих заявок не повертаються і не рецензуються.

Фонд підтримає проєкти, які:

 • залучають від 25% власного або додатково залученого співфінансування для проєкту;
 • демонструють перспективи розвитку після завершення підтримки Фонду, орієнтовані на довготривалі результати;
 • співпрацюють з державними органами та/органами місцевого самоврядування при реалізації ініціатив в інтересах людей з інвалідністю та готові надати лист-підтримку з боку державних органів та/або органів місцевого самоврядування;
 • мають перспективу інтеграції в соціальні програми державних органів/органів місцевого самоврядування;
 • реалізуються організаціями, які активно співпрацюють з місцевими бізнес-структурами та фізичними особам щодо залучення додаткового фінансування;
 • мають перспективу масштабування;
 • пройшли акселератор з соціального підприємництва (для соціальних підприємців).

Критерії оцінювання: відповідність тематиці, обґрунтованість витрат та ресурсів, наявність співфінансування, інноваційність, співпраця з державними органами/органами місцевого самоврядування, сталість проєкту.

Для соціальних підприємців додатковим критерієм є: розроблений прототип товару або послуги, наявність перших продажів.

БО «Фонд родини Нечитайло» запрошує до співпраці організації, які:

 • впроваджують якісні послуги або розробляють інноваційні продукти для людей з інвалідністю (регулярно оцінюють  ефективність послуг, адаптують послуги/продукти до змін у зовнішньому середовищі, використовують в роботі новітні дослідження та досвід успішних організацій);
 • демонструють прагнення фінансової сталості (наявні декілька джерел фінансування, використовуються різні механізми та засоби залучення фінансування, націлені, наприклад, на прибутковість бізнесу для соціальних підприємців);
 • активно комунікують з бенефіціарами, громадою, партнерами, державою (підвищують поінформованість громадськості про актуальність та важливість теми проєкту, демонструють вагомість проєкту для суспільства).

Фонд відбиратиме проєкти в декілька етапів: 

   І.


Розгляд концепцій проєктів.

Запрошення організацій, що подали концепції, які задовольняють  основним критеріям оцінювання, подати повну проєктну пропозицію.

  ІІ.

Розгляд повних проєктних пропозицій.

Запрошення відібраних проєктів  на співбесіду з Конкурсною Комісією програми.

  ІІІ.

Співбесіда представників організацій з Конкурсною комісією.

  ІV.

Оголошення проєктів, з якими буде укладено грантовий договір. 

  V.

Укладання грантового договору. Грантовою програмою передбачено підписання трирічного договору щодо реалізації проєкту.

*Проїзд одного співробітника організації до Києва оплачують організатори конкурсу.

В процесі розгляду можливі запити на додаткові документи та інформацію від заявників. Матеріали наданих заявок не повертаються і не рецензуються.

Рішення Конкурсної комісії не переглядаються. Фонд залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку заявку відповідно до документації і власних політик і процедур та право припинити процедуру конкурсу й відмовитися від усіх заявок у будь-який час до укладення договору, не несучи при цьому жодної відповідальності перед учасниками. Фонд не зобов'язаний повідомляти про причини відхилення заявок.

Переможців буде обрано не пізніше 21 квітня 2020 р., організатор конкурсу проінформує переможців у письмовій формі. Організатори надсилають відповідь тільки відібраним проєктам.

Запитання щодо участі у конкурсі можна надсилати на адресу se@nechytailo.fund.


Grant_programm_SP_2020_last.pdfOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux